پایگاه خبری قوچان ، اخبار قوچان قوچان

قوچان,اخبار شهر قوچان و شهرداری قوچان


زمان بارگزاری این صفحه: 8:30 PM UTC

آیا وقتش نرسیده به فکر خرید ستاب باکس باشیم؟

با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرمان از لحاظ نزدیکی به مشهد چرا تاکنون به مشکلات شهرما رسیدگی نمی شود ومسئولین شهر هیچگونه اقدامی تا به این لحظه انجام نداده اند؟چرا همیشه قوچان یک درصدی است؟

قوچانی به روایت تصویر:

 

آیا وقتش نرسیده ما هم به فکر خرید ستاب باکس باشیم؟

چرا ما از داشتن آنتن دیجیتال محرومیم؟

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ،
جالب انگیز ها