پایگاه خبری قوچان ، اخبار قوچان قوچان

قوچان,اخبار شهر قوچان و شهرداری قوچان


زمان بارگزاری این صفحه: 7:09 PM UTC

کارهای شگفت انگیز شهرداری!!!

به گزارش قوچانی: قطع درختان خیابان امام خمینی(ره)از ابتدا تا خیابان ناصر خسرو چهره شهر را تغییر داده است.

ما پیگیر آن هستیم که هدف از این کار چه بوده و آیا جایگزین مناسبی برای آن درنظر گرفته شده است؟ویا…!؟

بازار عشق آباد

 

بازار عشق آباد

انشاا… شاهد تغییرات سریع تر و بهتر باشیم.

 

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ،
جالب انگیز ها