پایگاه خبری قوچان ، اخبار قوچان قوچان

قوچان,اخبار شهر قوچان و شهرداری قوچان


برگزاری جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان

قوچانی / به گزارش روابط عمومی فرمانداری قوچان ، جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان با حضور علیرضا قامتی فرماندار قوچان ، راضیه علیرضایی مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان و اعضای کمیسیون برگزار شد .
در این جلسه قامتی با بیان اینکه اتاق اصناف و اداره صنعت و معدن باید اتحاد و انسجام کافی را داشته باشند گفت : در گذشته برنامه ای این دو نهاد به صورت سنتی بود که باید سعی کنیم نگاه سنتی را تغییر دهیم .
وی با اشاره به اینکه هدف دولت رضایت عمومی است افزود : اتاق اصناف باید ویترین همه اصناف قوچان و نمونه باشد و بازار شهرستان نیازمند اینست که با منطق تغییر کند تا مردم خرید های خود را در شهرستان انجام دهند .
فرماندار قوچان با تاکید اینکه اتاق اصناف و اداره صنعت و معدن باید از حواشی پرهیز کنند گفت : آنچه میتواند در تصمیم گیری کمیسیون نظارت بر اصناف کمک کند اشراف داشتن کامل به به قانون است .
در این جلسه همچنین مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان نیز با اشاره به نزدیکی عید و خرید های قبل از سال نو گفت : اتاق اصناف با همکاری اداره صنعت معدن میتوانند با برنامه ریزی های صحیح در خرید های قبل از سال نو به هزینه های خانوار کمک کرده و همچنین درآمد اصناف شهرستان را نیز تامین کنند.
وی با تاکید اینکه واحدهای تولیدی بیشتر از واحد های توزیعی باشد گفت : همه باید تلاش کنیم تا برنامه ها و رفتارها به سمت تولید جمعی هدایت شود و زمینه برگزاری نمایشگاهها برای سرمایه گذاران را فراهم شود .
خانم علیرضایی ادامه داد : انشالله امسال بعد از برداشتن تحریم ها عید آرام و بدون مشکل را در استان خواهیم داشت.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی تاکید کرد : اتاق اصناف و اتحادیه ها و روسای صنفی وارد مباحث انتخاباتی نشوند و اتاق اصناف را پایگاه انتخاباتی نکنیم تا شبهه ای در بحث اصناف به وجود نیاید .

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ،
جالب انگیز ها