پایگاه خبری قوچان ، اخبار قوچان قوچان

قوچان,اخبار شهر قوچان و شهرداری قوچان


آمار واقعی آسیب های اجتماعی منجربه اتخاذ راه حلهای اصولی میشود

قوچانی / به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، هادی رجایی نیا معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در اتاق فکر آسیب های اجتماعی در اداره زندان گفت : در جهت آسیب های اجتماعی با همکاری و تعامل زندان و دستگاه قضا توانسته ایم اقدامات خوبی انجام دهیم .
وی ادامه داد کاهش ۲۱ درصدی جرایم در سطح شهرستان نشان از عملکرد مسئولین در این حوزه است .
رجایی نیا با اشاره به اینکه انجام کارها در سایه کار گروهی بهتر به نتیجه خواهد رسید گفت : مسئولین در بیان مشکلات نباید ترسی داشته باشند و بیان واقعی آمار آسیبهای اجتماعی منجر به اتخاذ راه حل های اصولی از سوی مسئولین ذیربط خواهد شد .
وی با بیان اینکه مشکلات فرهنگی و آسیب های اجتماعی نباید مرز بحران برسند ، افزود : با توجه به مشکلات در زمینه فرهنگی نیازمند سرمایه گذاری در حوزه های فرهنگی هستیم .
رجایی نیا از طلاق به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی یاد کرد و افزود : در شهرستان در زمینه طلاق در شهرستان در وضعیت نامطلوبی قرار داریم که نیازمند توجه بیشتر به این آسیب اجتماعی در شهرستان است .
وی ادامه داد : اوژانس اجتماعی در زمینه آسیبهای اجتماعی میتواند بسیار تاثیر گذار باشد .
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری قوچان ریشه فرار مغز ها از کشور را مشکلات فرهنگی دانست و اضافه کرد : اگر به مشکلات فرهنگی در جامعه توجه نشود به مرز انفجار خواهد رسید .
وی آموزش در زمینه های مختلف برای زندانیان را لازم خواند و گفت : انجمن حمایت از زندانیان فرصت بسیار مناسبی برای ارائه صنایع دستی و هنری تولید شده توسط زندانیان در جهت توانمند سازی آنان است .
رجایی نیا مرکز مراقبتهای بعد از خروج از زندان را بسیار مهم دانست و افزود : قبل از اقدام به جرم نیز نیازمند مراقبتهایی در زمینه پیشگیری هستیم .
وی ادامه داد : متاسفانه اقدامات همیشه تقابلی و بعد از ارتکاب به جرم است که پیشگیری بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد .

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ،
جالب انگیز ها