پایگاه خبری قوچان ، اخبار قوچان قوچان

قوچان,اخبار شهر قوچان و شهرداری قوچان


پیشنهاد اختصاص اعتبارات فرهنگی به شهرداری قوچان

قوچانی / مجید فرهمند : با اشاره به مقایسه‌های انجام شده فعالیت کمیسیون فرهنگی شورای شهر در امسال و سال‌های گذشته اظهار کرد : قبل از مقایسه باید دید کمیسیون فرهنگی در سال‌های قبل فعالیت شورای چهارم با مسئولیت دیگر اعضای شورای شهر چه خروجی مناسب و مفیدی داشته است.

وی با بیان اینکه در سال سوم فعالیت دوره چهارم شورای اسلامی شهر قوچان تاکنون حدود پنج جلسه رسمی کمیسیون فرهنگی برگزار شده است ، گفت : گاهی اعضای جلسه به دلیل حضور در جلسات دیگر یا موارد مشابه موفق به حضور در جلسه کمیسیون فرهنگی نمی‌شوند که برای حفظ شأن همکاران اقدام به درج مصوبه نمی‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر قوچان با یادآوری اینکه تاکنون مصوبه‌ای در کمیسیون فرهنگی این شورا نداشته‌ایم ، بیان کرد : انجام کار فرهنگی نیاز به پشتوانه مالی دارد و متأسفانه عدم ارائه و تصویب بودجه‌ای خاص برای برنامه‌های فرهنگی سبب شده تا برنامه‌های فرهنگی مناسبی اجرا نشود.

وی با اشاره به اینکه به شهرداری پیشنهاد اختصاص اعتبارات فرهنگی داده شده است ، تصریح کرد : یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فرهنگی برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه خانواده و ارتقای آموزش‌های شهروندی بوده که تا به حال بودجه‌ای مستقل نداشته است.

فرهمند با تأکید بر اینکه به طور میانگین برای هر برنامه خاص فرهنگی در سال آینده حدود ۵۰ میلیون تومان هزینه باید در نظر گرفته شود، عنوان کرد: ایجاد کتاب‌سرا در یکی از خیابان‌های شهر جزء برنامه‌های آتی این کمیسیون محسوب می‌شود و برای طرح المان میدان مرکزی نیز طراحان و هنرمندان تا ۱۵ بهمن فرصت ارسال آثار دارند.

خبر :فارس

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ،
جالب انگیز ها