پایگاه خبری قوچان ، اخبار قوچان قوچان

قوچان,اخبار شهر قوچان و شهرداری قوچان


زمان بارگزاری این صفحه: 7:08 PM UTC

انتخابات شورای شهر قوچان

با نزدیک تر شدن به زمان انتخابات شورای شهر قوچان ، تبلیغات کاندیدا در سطح شهر فراوان شده است.

عده ای با تبلیغات نابجا و نادرست سعی بر کسب آرا دارند  مثلا با دادن غذا ، نوشیدنی و .. در جهت معرفی خود تلاش نموده که خرج های فراوان و هزینه های زیاد دلیل بر اصلح بودن نیست و ، این روزها همه نوع تبلیغات جان گرفته و شناخت افراد کار آمد مشکل شده است.

لذا از این جهت از همشهریان عزیز و فهیم درخواست داریم تا با شناخت افراد اصلح به رشد شهر کمک کنند.

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ،
جالب انگیز ها