پایگاه خبری قوچان ، اخبار قوچان قوچان

قوچان,اخبار شهر قوچان و شهرداری قوچان


اتوبوس حمل ونقل دانشجویان دانشکده فنی شهید رجایی

اتوبوس دانشکده شهید رجایی

خدا پدرش را بیامرزد آنکس که روزی با این اتوبوس دانشجویان را به دانشکده می رساند.مگر نه اینکه دانشکده دولتی است ! مگر نه اینکه

زیر نظر وزارت علوم است.مگر نه اینکه کلی دانشجو هم دارد و….

این اتوبوس تا چند سال پیش کلی دانشجو را به موقع به سر کلاس های درسش میرساند.(خدایش رحمت کند!!!)

حالا بیچاره مانند انسان های غریب در گوشه ای از دانشکده افتاده است … (خدایی دلم برایش سوخت)

خطاب به راننده اتوبوس ها:اگر یک نفر کارتش را نزد بقیه گناهکارند…! که اینگونه برخورد میکنید.امان از این خط شلوغ فرهنگیان۳ که هر چه

هرکاری که پیش می آید تقصیر دانشجو هاست…

خلاصه کنم این داشکده نیاز به یک اتوبوس شخصی دارد.

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ،
جالب انگیز ها